SureBety – wszystko o zakładach bukmacherskich

  ARTYKUŁ

  W Polsce są jedne z najwyższych podatków od zakładów bukmacherskich w Europie. Od każdego kuponu musisz zapłacić 12% podatku, a jeśli twoja wygrana przekroczy 2280 PLN, to jeszcze 10% od wygranej. Na szczęście są sposoby, aby ominąć te podatki.

  bol-glowy-podatek-surebety-300x250.png Na SureBety.pl dowiesz się
  jak obstawiać bez podatku 12%.

  1. Podatki od niskich wygranych

  Jeśli jesteś graczem rekreacyjnym, interesuje cię głównie jeden rodzaj podatku:

  kupon-bukmacher-naziemny.jpg Od przegranego kuponu
  też jest podatek
  Def.1. Podatek obrotowy od zakładu bukmacherskiego to podatek pobierany od stawki każdego kuponu.

  W 2017 roku stawka podatku obrotowego w Polsce wynosi 12% (Niemcy 5%) i jest pobierana tylko u legalnych bukmacherów.

  Dla zagranicznych bukmacherów stawka wynosi 0%.

  PRZYKŁAD 1:

  Weźmy kursy 1X2 z meczu Barcelona - Real: 2.40 - 3.25 - 2.50. W zależności od tego, którą z opcji zdecydujesz się obstawić twoja wygrana może wynieść:

  Obliczenie wygranej z kuponu
  Typ Kurs Stawka (PLN) Wygrana brutto (PLN) Wygrana netto (PLN)
  1 2.40 100 240 211.20
  X 3.25 100 325 286
  2 2.50 100 250 220

  Oznacza to, że stawiając np. na Barcelonę 100 PLN możesz po uwzględnieniu podatku 12% wygrać kwotę 211.20 PLN (240PLN*0.88).

  Ciekawostką jest, że podatek z wygranych w zakładach wzajemnych dotyczących sportowego współzawodnictwa zwierząt wynosi jedynie 2.5%, a więc zdecydowanie mniej niż za rywalizację sportową ludzi.[1]

  2. Podatki od wysokich wygranych

  wielka-reka-wytrzepuje-pieniadze-podatnikowi.jpgTrzepanie pieniędzy z obywateli.

  Jeśli twoja potencjalna wygrana przekroczy wartość 2280 PLN (stawka obowiązująca w 2017 roku), to do twojego kuponu doliczany jest dodatkowo drugi podatek:

  Def.2. Podatek dochodowy od zakładu bukmacherskiego, który został postawiony u legalnego bukmachera w Polsce, jest pobierany od kwoty wygranej (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych).

  W 2017 roku stawka podatku dochodowego wynosi w Polsce 10% i jest pobierana tylko u legalnych bukmacherów. W praktyce oznacza to, że twoja stawka jest obciążana 22% podatkiem.

  Dla zagranicznych bukmacherów suma podatków wynosi 0%.

  PRZYKŁAD 2:
  Porównanie kursów w zależności od podatku
  Legalny bukmacher (mała stawka) Legalny bukmacher (duża stawka) Zagraniczny bukmacher internetowy
  1. Stawka 100 PLN 1000 PLN 1000 PLN
  2. Kurs @3.0 @3.0 @3.0
  3. Podatek obrotowy 12% 12% 0%
  3. Podatek dochodowy 0% (wygrana<2280 PLN) 10% (wygrana>2280 PLN) 0%
  4. Wygrana netto 264 PLN 2376 PLN 3000 PLN
  UWAGA:
  Staraj się tak dobierać stawki u legalnych bukmacherów, by wygrane nie przekraczały kwoty 2280 PLN. W razie możliwości rozbij duży kupon na mniejsze stawki.

  Motyw "rozbijania kuponów" jest możliwy tylko u bukmacherów, gdzie nie ma tego typu zapisu w Regulaminie bukmachera:

  Kiedy Klient zawiera wielokrotnie ten sam zakład, wszystkie te zakłady mogą być traktowane jako jeden. W takiej sytuacji wszystkie zakłady, za wyjątkiem pierwszego zawartego zakładu, mogą zostać anulowane a wpłacone stawki zwrócone. Wiele zakładów zawierających to samo zdarzenie może być również potraktowane jako jeden. W takiej sytuacji STS zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich takich zakładów, za wyjątkiem pierwszego zawartego zakładu. (STS).

  3. Obstawianie bez podatków

  raj-podatkowy.jpgRaj podatkowy, fot. ShutterStock

  W Polsce, według ustawy hazardowej, zakłady można stawiać jedynie u bukmacherów, którzy posiadają licencję do przyjmowania zakładów w Polsce. Żaden z bukmacherów internetowych jej nie posiada powołując się na licencję pozwalającą na prowadzenie działalności na terenie Unii Europejskiej.

  Bukmacherzy internetowi mają siedziby w rajach podatkowych (np. Malta, Gibraltar, Curacao). Gracze korzystający z usług tych firm płacą 0% podatku, chyba że prawo w państwie, w którym gracz przebywa mówi inaczej (jak w przypadku Grecji, Portugalii, Niemiec czy USA gdzie ograniczono prawnie swobodny dostęp do zakładów).

  4. Rozliczenie PIT

  zatkanie-ust-pytajniki.jpgDeklaracja podatkowa, fot. ShutterStock

  Jeśli obstawiasz zakłady w Polsce, NIE musisz się przejmować podatkami. Bukmacher odprowadza za ciebie wszystkie podatki na bieżąco i to on będzie z tego rozliczany.

  Przychodów z zakładów bukmacherskich NIE musisz zatem uwzględniać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT w Urzędzie Skarbowym.

  W teorii, jeśli wygrana padła za granicą (np. w Wielkiej Brytanii), według prawa polskiego powinieneś uwzględnić wygraną w deklaracji PIT i zapłacić podatek według skali podatkowej (zapewne 19% od przychodu w rubryce "przychody z zagranicy"). W takim przypadku należy zapoznać się z umową między Polską a danym krajem celem uniknięcia podwójnego opodatkowania.[2]

  W praktyce będziesz działał na własną szkodę, bo jeśli twoje zakłady pochodzą od bukmacherów, którzy mają swoje siedziby w rajach podatkowych, NIE WOLNO ci uwzględniać tych przychodów na rozliczeniu PIT! Gra u zagracznicznych bukmacherów jest niezgodna z polskim prawem i jeśli z nich korzystaj, to lepiej się tym nie chwal publicznie. Skromność to dobra cecha.

  Jednym z zadań Izby Celnej jest bowiem: "rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych".[4] Urząd Skarbowy może zatem współpracować z Izbą Celną.

  Polskie organy skarbowe nie mają wpływu na zagraniczne banki czy portfele internetowe. Z tego co się dowiedziałem, musiałyby wystosować pismo z konkretnymi zarzutami popełnienia przestępstwa, aby uzyskać dostęp do historii transakcji konkretnego gracza. Nie słyszałem jeszcze o takim przypadku.

  Wszelkiego typu ślady na polskich kontach bankowych, płatności kartą mogą być dowodami na niekorzyść gracza (choć do tego potrzebny jest przeciek w banku). Banki mają obowiązek zgłaszać do Urzędu Skarbowego wpływy na sumę powyżej 10.000€ w krótkim odstępie czasu.

  Polskie organy nie mają narzędzi by sprawdzić u źródła kto łamie zapisy ustawy, chyba że sam dostarczysz im dowodów.

  5. Potwierdzenia wygranych

  Warto brać każde potwierdzenie wygranej od bukmacherów naziemnych celem legalizacji pieniędzy:

  32.1. Fortuna (...) ma obowiązek wystawić na żądanie wygrywającego zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświedczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną, lub po dniu w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

  Uchroni Cię to przed ewentualnymi problemami z Urzędem Skarbowym, który może Cię oskarżyć o nieujawnione źródło przychodów.

  6. Nieujawnione źródła przychodów

  Wielu profesjonalnych graczy żyje z bukmacherki. Przy obowiązującym od 2009 roku prawie w Polsce, nie mogą oni ujawniać tych źródeł z uwagi na ustawę hazardową. Trzeba zatem znać kilka podstawowych informacji na temat nieujawnionych źródeł przychodów[5]:

  1. W celu ustalenia czy podatnik uzyskał w danym roku podatkowym przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach, a jeśli tak to w jakiej wysokości, porównuje się z jednej strony wartość wydatków poniesionych przez niego w roku podatkowym oraz wartość zgromadzonego w tym roku mienia (sumę wartości tych składników) do wartości mienia zgromadzonego w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącego z przychodów, które zostały opodatkowane lub były wolne od opodatkowania.
  2. W toku postępowania podatnik winien wykazać, że wydatki badanego roku podatkowego znalazły pokrycie w mieniu zgromadzonym w tym roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Także mienie, na które podatnik powołuje się jako na źródło finansowania wydatków kontrolowanego roku podatkowego musi pochodzić z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.
  3. Jeśli jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego nie będzie możliwe, pamiętać należy o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).
  4. W sytuacji, gdy podatnik w postępowaniu dotyczącym nieujawnionych źródeł przychodów nie jest w stanie wylegitymować się dowodami wskazującymi na źródła i wysokość uzyskanych dochody, organ podatkowy może ustalać te elementy przy pomocy wszelkich dostępnych środków dowodowych. Niekiedy zmuszony jest oprzeć się na danych szacunkowych.
  5. (…) stawka podatkowa od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wynosi 75% dochodu.

  7. Urząd Skarbowy uznaje przepisy UE

  Dnia 19.02.2014 na forum.bukmacherskie.com napisano:

  Naczelnik Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, przysłał jednemu z graczy pismo umarząjąc w całości postępowanie w sprawie legalności dochodu z tytułu wygranej w zakładach bukmacherskich organizowanych przez Internet. Jako uzasadnienie UKS podał, że gra na terytorium RP, musi odpowiadać przepisom UE. Z uwagi na to, że gra prowadzona była w kraju członkowskim UE jakim jest, i bukmacher zarejestrowany w tym kraju, zobligowany jest do zapłaty podatku według przepisów tego kraju, nie można zastosować opodatkowania dla wygranych, ponownie w innym państwie należącym do tej samej wspólnoty.

  Dochód osiągnięty w ramach wygranej, jest na podstawie tego, że bukmacher, który wypłacił wygraną, jest zarejestrowany w kraju członkowskim i w tym kraju działa zupełnie legalnie. W ramach przepisów UE niezgodne byłoby uznanie za przestępcze osiągnięcie dochodu firmy działającej legalnie na terenie UE, gdyż to godziłoby w swobodny obrót gospodarczy na terenie wspólnoty.

  Przeczytaj o zagranicznych bukmacherach bez podatku

  Literatura

  [1] Podatek od gier hazardowych w Polsce - Wikipedia.org

  [2] Podatek dochodowy od wygranych i nagród - egospodarka.pl

  [3] Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego - Wikipedia.org

  [4] Zadania Izby Celnej - Wikipedia.org

  [5] Nieujawnione źródła przychodów okiem Skarbiec.biz - jednej z najbardziej renomowanych kancelarii prawnych w Polsce

  [6] Deklarowana pożyczka czy prostytucja nie są lekarstwem na nieujawnione dochody - kancelaria-skarbiec.pl

  [7] Mechanizm wymiany informacji o rachunkach finansowych - podatki.gov.pl, dotyczy rachunków bankowych w głównej mierze i skupia się na przypadkach nie mających pokrycia w ujawnionych źródłach

  [8] Wykaz umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych - mf.gov.pl

  [9] Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania - mf.gov.pl

  [10] Raporty roczne podatku od gier 1999-2017 - finanse-arch.fm.gov.pl

  Ostatnia aktualizacja: 2.07.2020   


  Nie jesteś zalogowany.
  ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
  Komentarze (10)  • anonim IP: 188.166.**.***
   30-09-2017 21:39 (sob)

   Wydaję mi się, że z tym rozliczeniem jest inaczej. Jeśli obstawilibyśmy mecze w kraju gdzie jest to legalne, np. Anglia to wtedy mamy obowiązek uwzględnić to w zeznaniu tylko w przypadku gdy wygrana bedzie wyższa od 2 280. Ale moge się mylić. To 19% to tylko gdyby był to kraj spoza UE i jakiegos tam obszaru gospodarczego.

   0 0 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • anonim IP: 83.28.**.***
   16-08-2017 18:03 (śr)

   "W teorii, jeśli wygrana padła za granicą (np. w Wielkiej Brytanii), według prawa polskiego powinieneś uwzględnić wygraną w deklaracji PIT i zapłacić podatek według skali podatkowej (zapewne 19% od przychodu w rubryce "przychody z zagranicy"). W takim przypadku należy zapoznać się z umową między Polską a danym krajem celem uniknięcia podwójnego opodatkowania.[2]..."

   "W praktyce będziesz działał na własną szkodę, bo jeśli twoje zakłady pochodzą od bukmacherów, którzy mają swoje siedziby w rajach podatkowych, NIE WOLNO ci uwzględniać tych przychodów na rozliczeniu PIT! Gra u tych bukmacherów jest oficjalnie nielegalna i jeśli obstawiasz za granicą, lepiej się do tego nie przyznawaj."

   Ale  ta sytuacja ma się do stanu, gdy gracz fizycznie znajdował się na terytorium RP? Co np. gdy wyjechał w odwiedziny do brata, spędził tam 2 miesiące, podczas tego pobytu (w UK) zdązył załozyc konto w brytyjskim buku i tam obstawaic? Musi gdzies sę rozliczac?
   0 0 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • (1402)
   17-07-2017 11:58 (pon)

   Odświeżyłem gruntownie ten artykuł.

   Teraz powinien być jasny i przejrzysty :)

   0 0 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • anonim IP: 95.49.***.**
   04-12-2015 20:57 (pt)

   tam, czy e fortuna ma cos wspolnego z pitem czy nie musi?


   107 95 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • anonim IP: 83.6.***.***
   18-04-2015 09:25 (sob)

   Czysto hipotetycznie... Dajmy na to, że wygrywam ponad te 2280. STS odejmuje jeszcze te 10% i to wszystko? Nie muszę już się o nic martwić? Chodzi o PIT, później jakoś się z tego rozliczam na koniec roku czy STS robi to za mnie?

   177 184 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • anonim IP: 89.71.**.***
   31-01-2015 22:30 (sob)
   anonim IP: 83.10.***.***
   ===========
   nieprawda,pobieraja podatek od kazdego zakładu a to de facto jest nielegalne, tylko nikt tego w naszym kraju nie widzi!!!

   "Pobierają 12% podatku od każdej wygranej"==> a wygrywa 1%,czyli nikt z Was:) Odpowiedzi: 1
   199 211 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • anonim IP: 83.10.***.***
   31-01-2015 16:58 (sob)
   Tak, u polskich bukmacherów obstawianie zdarzeń czy to w punktach naziemnych czy online jest całkowicie legalne.

   Pobierają 12% podatku od każdej wygranej. 202 200 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • anonim IP: 89.70.***.***
   09-04-2014 18:03 (śr)
   skoro to jedna i ta sama firma, to nie jest to dla Ciebie oczywiste? 206 225 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  Logowanie

  W celu zalogowania się na swoje konto, wypełnij poniższy formularz. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.  zamknij ×
  Popover Starter

  Jednorazowa oferta

  Jeżeli chcesz:

  Oferuję Ci ZA DARMO 31 minut nagrania video.


   Zgadzam się z Polityką Prywatności
  Top