ARTYKUŁ

  Podatki od wygranych w zakładach

  ocena SureBety.pl
  Ty też oceń artykuł
  Ocena: 5/5
  Głosów: 3
  Aby ocenić artykuł, musisz się zalogować.

  Zobacz jakie podatki i w jakiej sytuacji musisz odprowadzać, jeśli obstawiasz zakłady bukmacherskie w Polsce lub za granicą.

  1. Kiedy powstaje obowiązek zapłacenia podatku?
  2. Podatki od zakładów u bukmacherów naziemnych
  3. Podatki od zakładów u bukmacherów internetowych
  4. Urząd Skarbowy a legalność zakładów
  5. Urząd Skarbowy umarza postępowanie

  Kiedy powstaje obowiązek zapłacenia podatku?

  wielka-reka-wytrzepuje-pieniadze-podatnikowi.jpgTrzepanie pieniędzy z obywateli.

  Jeśli kwota wygranej z pojedynczego zakładu wzajemnego postawionego na terytorium Polski wyniesie przynajmniej 2.280,00 zł, gracz ma obowiązek zapłacenia 10% podatku od całości uzyskanego w ten sposób dochodu (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych).

  W przypadku gdy wygraną są pieniądze, organizator potrąca kwotę podatku z wygranej. W przypadku nagród rzeczowych, zwycięzca przed odbiorem nagrody ma obowiązek przekazać organizatorowi kwotę, będącą równowartością należnego podatku, który to podmiot — jako płatnik podatku — odprowadza ją na konto Urzędu Skarbowego.

  W ww. przypadkach podatnik nie ma już obowiązku ujmowania tych przychodów w rocznym zeznaniu PIT w Urzędzie Skarbowym. Jeśli wygrana padła za granicą, podatnik powinien uwzględnić wygraną w deklaracji PIT i zapłacić podatek według skali podatkowej. Należy zapoznać się w tym przypadku z umową między Polską a danym krajem celem uniknięcia podwójnego opodatkowania.[1]

  Ciekawostką jest, że podatek z wygranych w zakładach wzajemnych dotyczących sportowego współzawodnictwa zwierząt wynosi jedynie 2,5%, a więc zdecydowanie mniej niż za rywalizację sportową homo sapiens.[2]

  Można by się zwrócić w takim przypadku do organizatora zawodów na Służewcu oraz zakładów tam zawieranych, czy od przyjmowanych kwot pobierają 2,5% czy 12% podatku od gier i zakładów wzajemnych. Bo sprawa nie jest oczywista, czy zakład w rozumieniu ustawy hazardowej dotyczy sportowego współzawodnictwa zwierząt — tj. koni, czy na sportowe współzawodnictwo ludzi — tj. dżokejów :)

  Podatki od zakładów u bukmacherów naziemnych

  kupon-bukmacher-naziemny.jpgOd przegranego kuponu
  też jest podatek, ShutterStock

  Bukmacherzy naziemni doliczają do każdego kuponu podatek od gier w wysokości 12% stawki. Dodatkowo jeśli wartość potencjalnej wygranej przekroczy 2.280,00 zł (art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych), bukmacher przy wypłacie będzie zobowiązany odprowadzić dodatkowo 10% podatek dochodowy od całej wygranej kwoty (a nie od różnicy między wygraną, a kwotą, którą się postawiło).

  Dla gracza oznacza to, że wszystkie podatki są już ujęte na zawieranym zakładzie i nie ma dodatkowego obowiązku rozliczania się z nich z Urzędem Skarbowym.

  Pierwszego podatku nie da się ominąć. Co do drugiego podatku poleca się graczom rozbijanie jednego kuponu na kilka zakładów z mniejszymi stawkami, jeśli to możliwe, tak, aby potencjalna wygrana z każdego zakładu nie przekraczała kwoty 2.280,00 zł.

  Jest to jednak możliwe tylko u bukmacherów, gdzie nie ma tego typu zapisu:

  Kiedy Klient zawiera wielokrotnie ten sam zakład, wszystkie te zakłady mogą być traktowane jako jeden. W takiej sytuacji wszystkie zakłady, za wyjątkiem pierwszego zawartego zakładu, mogą zostać anulowane a wpłacone stawki zwrócone. Wiele zakładów zawierających to samo zdarzenie może być również potraktowane jako jeden. W takiej sytuacji STS zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich takich zakładów, za wyjątkiem pierwszego zawartego zakładu. (STS).

  Dla większych kwot wygranych warto brać potwierdzenie wygranej celem legalizacji zdobytych w ten sposób pieniędzy:

  8.5 Na życzenie uczestnika gry Bukmacher jest zobowiązany do wystawienia zaświadczenia o uzyskanej przez niego wygranej. Zaświadczenie jest drukiem ścisłego zarachowania. Zaświadczenie może być wystawione najpóźniej w dniu następującym po dniu, w którym uzyskano wygraną lub po dniu, w którym nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej. Z uwagi na konieczność złożenia na zaświadczeniu podpisu żądającego zaświadczenia odbiór będzie możliwy wyłącznie w jednym z punktów przyjmowania zakładów STS (…). 8.6 Uczestnik gry może zgłosić chęć otrzymania imiennego zaświadczenia o wygranej jedynie do 12 godzin od chwili uzyskania wygranej lub złożenia przez niego polecenia wypłaty wygranej. (STS).

  Podatki od zakładów u bukmacherów internetowych

  raj-podatkowy.jpgRaj podatkowy, ShutterStock

  W Polsce, według ustawy hazardowej, zakłady można stawiać jedynie u bukmacherów, którzy posiadają licencję do przyjmowania zakładów w Polsce. Żaden z bukmacherów internetowych jej nie posiada powołując się na licencję pozwalającą na prowadzenie działalności na terenie Unii Europejskiej.

  Bukmacherzy internetowi mają siedziby w rajach podatkowych (Malta, Gibraltar, Cypr). Gracze korzystający z usług tych firm płacą 0% podatku, chyba że prawo w państwie, w którym gracz przebywa mówi inaczej (jak w przypadku Grecji, Portugalii, Niemiec czy USA gdzie ograniczono prawnie swobodny dostęp do zakładów).

  Czy i jak rozliczać się z wygranych zakładów przed Urzędem Skarbowym?

  zatkanie-ust-pytajniki.jpgDeklaracja podatkowa, ShutterStock

  Gracze, którzy stawiają zakłady u bukmacherów naziemnych, nie muszą się rozliczać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT, gdyż wszelkie podatki są odprowadzane przez organizatora zakładów wzajemnych.

  Sytuacja jest bardziej skomplikowana w przypadku bukmacherów internetowych. Gdyby nie ustawa hazardowa, w Polsce płaciłoby się podatku z tytułu "przychodów z zagranicy" i rozliczało w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (19% od kwoty uzyskanego przychodu).

  W świetle obowiązującego prawa hazardowego, gracz musi rozważyć czy ujawnienie przychodów ze stawiania zakładów bukmacherskich nie przyniesie większych kłopotów niż fakt nieujawnienia tych przychodów (z uwagi na sankcje dot. grania u bukmacherów zagranicznych nie posiadających polskiej licencji).[4]

  Zastrzegam tutaj, iż moim celem NIE jest namawianie do NIE ujawniania dochodów, lecz pokazanie paradoksu jaki spowodowało wprowadzenie ustawy hazardowej, która rzekomo miała zwiększyć przychody państwa polskiego z działalności hazardowej.

  Jednym z zadań Izby Celnej jest bowiem: "rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych".[5] Urząd Skarbowy może zatem współpracować z Izbą Celną.

  Wszelkiego typu ślady na polskich kontach bankowych, płatności kartą mogą być dowodami na niekorzyść gracza. Banki mają obowiązek zgłaszać wpływy na sumę powyżej 10.000€ w krótkim odstępie czasu.

  Konsultacji udzielił aplikant adwokacki Jakub Gąsienica z Krakowa.

   

  Polskie organy skarbowe nie mają wpływu na zagraniczne banki czy portfele internetowe. Z tego co się dowiedziałem, musiałyby wystosować pismo z konkretnymi zarzutami popełnienia przestępstwa, aby uzyskać dostęp do historii transakcji konkretnego gracza. Nie słyszałem jeszcze o takim przypadku.

  Nieujawnione źródła przychodów

  Wielu profesjonalnych graczy żyje z bukmacherki. Przy obowiązującym w 2014 roku prawie w Polsce, nie mogą oni ujawniać tych źródeł z uwagi na ustawę hazardową. Trzeba zatem znać kilka podstawowych informacji na temat nieujawnionych źródeł przychodów[7]:

  1. W celu ustalenia czy podatnik uzyskał w danym roku podatkowym przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach, a jeśli tak to w jakiej wysokości, porównuje się z jednej strony wartość wydatków poniesionych przez niego w roku podatkowym oraz wartość zgromadzonego w tym roku mienia (sumę wartości tych składników) do wartości mienia zgromadzonego w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącego z przychodów, które zostały opodatkowane lub były wolne od opodatkowania.
  2. W toku postępowania podatnik winien wykazać, że wydatki badanego roku podatkowego znalazły pokrycie w mieniu zgromadzonym w tym roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzącym z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania. Także mienie, na które podatnik powołuje się jako na źródło finansowania wydatków kontrolowanego roku podatkowego musi pochodzić z przychodów opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.
  3. Jeśli jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego nie będzie możliwe, pamiętać należy o zasadzie rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika (in dubio pro tributario).
  4. W sytuacji, gdy podatnik w postępowaniu dotyczącym nieujawnionych źródeł przychodów nie jest w stanie wylegitymować się dowodami wskazującymi na źródła i wysokość uzyskanych dochody, organ podatkowy może ustalać te elementy przy pomocy wszelkich dostępnych środków dowodowych. Niekiedy zmuszony jest oprzeć się na danych szacunkowych.
  5. (…) stawka podatkowa od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wynosi 75% dochodu.

  Urząd Skarbowy umarza postępowanie

  Dnia 19.02.2014 na forum.bukmacherskie.com możemy przeczytać, że:

  Naczelnik Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie, przysłał jednemu z graczy pismo umarząjąc w całości postępowanie w sprawie legalności dochodu z tytułu wygranej w zakładach  bukmacherskich organizowanych przez Internet. Jako uzasadnienie UKS podał, że gra na terytorium RP, musi odpowiadać przepisom UE. Z uwagi na to, że gra prowadzona była w kraju członkowskim UE jakim jest, i bukmacher zarejestrowany w tym kraju, zobligowany jest do zapłaty podatku według przepisów tego kraju, nie można zastosować opodatkowania dla wygranych, ponownie w innym państwie należącym do tej samej wspólnoty.

  Dochód osiągnięty w ramach wygranej, jest na podstawie tego, że bukmacher, który wypłacił wygraną, jest zarejestrowany w kraju członkowskim i w tym kraju działa zupełnie legalnie. W ramach przepisów UE niezgodne byłoby uznanie za przestępcze osiągnięcie dochodu firmy działającej legalnie na terenie UE, gdyż to godziłoby w swobodny obrót gospodarczy na terenie wspólnoty.

  1. Brak skanu dokumentu, na który gracz się powołuje.
  2. Brak oficjalnego stanowiska Ministra Finansów w tej sprawie (Urząd Skarbowy a Izba Celna to zupełnie dwie różne instytucje podlegające pod MF, a w Polsce nie działa prawo precedensowe).
  3. Pismo dot. bukmachera maltańskiego

  Literatura

  [1] Podatek dochodowy od wygranych i nagród

  [2] Podatek od gier hazardowych w Polsce

  [3] Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

  [4] PIT, podatek z Zakłady Bukmacherskie

  [5] Zadania Izby Celnej

  [6] Co trzeba wiedzieć o podatku od wygranych - ogólny artykuł o podatku dochodowym od wygranych

  [7] Nieujawnione źródła przychodów okiem jednej z najbardziej renomowanych kancelarii prawnych w Polsce: Skarbiec.biz

  [8] Deklarowana pożyczka czy prostytucja nie są lekarstwem na nieujawnione dochody

  Czytaj poprzedni:
  Jak omijać blokadę bukmacherów?

  Czytaj następny:
  Rodzaje graczy zakładów

  Ostatnia aktualizacja: 15.05.2017

  Ty też oceń artykuł
  Ocena: 5/5
  Głosów: 3
  Aby ocenić artykuł, musisz się zalogować.


  Tagi:bukmacher  gracz  internetowy  legalność  podatki  Polska  wygrana 
   


  Nie jesteś zalogowany.
  ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.

  Captcha

  Komentarze (7)  • anonim IP: 95.49.***.**
   04-12-2015 20:57 (pt)

   tam, czy e fortuna ma cos wspolnego z pitem czy nie musi?


   107 95 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • anonim IP: 83.6.***.***
   18-04-2015 09:25 (sob)

   Czysto hipotetycznie... Dajmy na to, że wygrywam ponad te 2280. STS odejmuje jeszcze te 10% i to wszystko? Nie muszę już się o nic martwić? Chodzi o PIT, później jakoś się z tego rozliczam na koniec roku czy STS robi to za mnie?

   177 184 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • anonim IP: 89.71.**.***
   31-01-2015 22:30 (sob)
   anonim IP: 83.10.***.***
   ===========
   nieprawda,pobieraja podatek od kazdego zakładu a to de facto jest nielegalne, tylko nikt tego w naszym kraju nie widzi!!!

   "Pobierają 12% podatku od każdej wygranej"==> a wygrywa 1%,czyli nikt z Was:) Odpowiedzi: 1
   199 211 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • anonim IP: 83.10.***.***
   31-01-2015 16:58 (sob)
   Tak, u polskich bukmacherów obstawianie zdarzeń czy to w punktach naziemnych czy online jest całkowicie legalne.

   Pobierają 12% podatku od każdej wygranej. 202 200 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • anonim IP: 89.70.***.***
   09-04-2014 18:03 (śr)
   skoro to jedna i ta sama firma, to nie jest to dla Ciebie oczywiste? 206 225 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  • (2)
   25-03-2014 18:52 (wt)
   Witam . Mam pytanie . Czy granie w STS-ie jako u bukmachera naziemnego jednak przez internet jest całkowicie legalne ? 224 217 Odpowiedz

   Odpowiedz na komentarz

   Nie jesteś zalogowany,
   ...a zalogowani dostają więcej. Zaloguj się, jeśli chcesz skomentować ten artykuł.
   Podaj powód zgłoszenia komentarza do usunięcia

   zamknij ×

  Logowanie

  W celu zalogowania się na swoje konto, wypełnij poniższy formularz. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta - zarejestruj się.  zamknij ×
  Popover Starter

  Jednorazowa oferta

  Jeżeli chcesz:

  Oferuję Ci ZA DARMO 31 minut nagrania video.


   Zgadzam się z Polityką Prywatności
  Top